Organisation

Styrelse
Föreningen Stoppa gatuvåldet.nu har en styrelse bestående av engagerade föräldrar med olika yrkesinriktning. Styrelsen är ideellt arbetande. Gunnar Abele, ordförande, Jeanna Bagger, Andreas Hiis, Anders Persson och Victoria Ravandoni.

Arbetsgrupper
Det operativa arbetet sker i arbetsgrupper. I varje arbetsgrupp finns en sammankallande som rapporterar till styrelsen.  Arbetsgruppens deltagare arbetar ideellt.

Samarbetspartners
Stoppa gatuvåldet.nu samarbetar med olika aktörer i samhället som har betydelse för våra ungas uppväxt och säkerhet. Exempel på sådana är polis, arbetsplatser, politiker, ideella organisationer, kyrkor och samfund, kultursektorn, sport- och idrottsrörelsen, skola och fritidsinstitutioner, sjukvården med flera. Vi samarbetar också med Beckmans Designskola och Stadsteatern.
Intervju - Petter
Stoppa gatuvåldet har intervjuat artisten Petter om vad han tycker om gatuvåldet.
 
Intervju - Anders Carlberg
Stoppagatuvåldet.nu har träffat Anders Carlberg och ställt några frågor. Se vad Anders har att säga om gatuvåldet här.
 
Intervju - Alex Schulman
Vi har ställt några frågor till Alex Schulman om hans erfarenheter av gatuvåldet.
Se vad han svarade här.
Webbplatsen är producerad av Tankbar och baseras på publiceringsverktyget TB-Server.